Ryszard J. Kaczka

Kaczka Ryszard J.doktor Ryszard J. Kaczka
Stanowisko: adiunkt
pokój 1601 PRACOWNIA DENDROCHRONOLOGICZNA, telefon wew. 254, z zewnątrz: (32) 3689254
ryszard.kaczka@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • badania dendrochronologiczne (dendroklimatologia, dendrogeomorfologia),
 • geomorfologia fluwialna,
 • ewolucja środowiska górskiego wywołane zmianami klimatu.

Publikacje

Artykuły

 • Büntgen U., Kaczka R.J., Trnka M., Rigling A. 2012. Ensemble estimates reveal a complex hydroclimatic sensitivity of pine growth at Carpathian cliff sites. Agricultural and Forest Meteorology Elsevier Science Ireland: 100-109.
 • Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2012. Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.09.016
 • Kaczka R.J., Wiórkowski S., Czajka B., Skrzydłowski T., 2012. Zmiany wrażliwość klimatycznej jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w naturalnym lesie dolnoreglowym w Tatrach Polskich,  Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1 (30):111-118 1509-1414
 • Kaczka R.J., Biczyk T., Czajka B. 2012. Anomalie drewna wtórnego świerka pospolitego Picea abies L. Karst w Tatrach, Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1 (30): 77-83 ISNN 1509-1414
 • Kaczka R.J., Brzęk Ł., Czajka B. 2012. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost sosny pospolitej w Tatrach Reglowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1 (30): 84-90 ISNN 1509-1414
 • Pawełczyk S., Pazdur A., Sensuła B., Kaczka R.J., Drzewa jako archiwum izotopowe klimatu i wpływu człowieka na środowisko. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1 (30): 205-211 ISNN 1509-1414
 • Piela M., Kaczka R.J. 2012. Przyrosty dębu szypułkowego Quercus robus L. Jako bioarchiwum stanów wody Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1 (30): 246-252 ISNN 1509-1414
 • Kaczka R.J., Deslauriers A., Morin H. 2010. High-precision dating of debris-flow events within the growing season. [w:] Stoffel, M.; Bollschweiler, B.; Butler, D.R.; Luckman, B.H. (red.) Tree Rings and Natural Hazards: A State-of-Art. Advances in Global Change Research , Vol. 41: 395 – 401
 • Czajka B., Kaczka R.J., Guzik M. 2012. Zmiany morfometrii szlaków lawinowych w Dolinie Kościeliskiej od utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] A. Łajczak i in. (red.) Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 77:126-135. ISNN 1895-6777
 • Czajka A., Kaczka R.J., Czajka B. 2012. Degradacja szlaków turystycznych jako przejaw presji człowieka na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego. [w:] A. Łajczak i in. (red.) Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 77:116-125.

Artykuły popularnonaukowe

 • Kaczka R.J., Czajka A., Czajka B. 2012. Badacza szkiełko … i Morskie Oko, [in:] kwartalnik Tatry, wyd. Tatrzański Park Narodowy 4:50-53 ISSN 0867-4531

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • Projekt z Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego Florist „Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr“,Projekt ma charakter międzynarodowy i jako element szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej stanowi współpracę pomiędzy Uniwersytetem w Bernie, Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu i Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierownik
 • Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat. Indywidualny, NCN: NN 306 049139, funkcja: kierownik, okres realizacji: 2010 – 2013 – kierownik
 • Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach. Zespołowy, NCN: NN306070540, funkcja: pełnomocnik kierownika, okres realizacji: 2011 – 2014 – kierownik
Comments are closed.

*/ ?>