Krzysztof J. Wójcicki

OLYMPUS DIGITAL CAMERAdoktor hab. Krzysztof J. Wójcicki
Stanowisko: adiunkt
pokój 1624, telefon wew. 339, z zewnątrz: (32) 3689339
krzysztof.wojcicki@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • środowiska depozycyjne i litologia osadów biogenicznych w dolinach rzecznych
  • zapis zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie
  • relacje człowiek-środowisko w pradziejach

Publikacje

Zakończone projekty badawcze

  • Uczestnik projektu badawczego NCN 2011/01/B/ST10/07096: „Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich” realizowanego w latach 2011-14.
  • Kierownik BW-8/2007 na WNoZ w Sosnowcu: „Zmiany paleohydrologiczne w środkowym holocenie – zapis w profilach torfowych z dorzecza górnej Odry”.
  • Kierownik BW-25/2001 na WNoZ w Sosnowcu: „Zmiany paleohydrologiczne przełomu vistulian-holocen w dolinie Kłodnicy”.
  • Uczestnik grantu w ramach programu „TRAKT” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja 1999): „Paleogeograficzne uwarunkowania pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa w dorzeczu Kłodnicy na podstawie badań osady w Łanach Małych, st.16, woj. śląskie”.
  • Kierownik BW-11/99 na WNoZ w Sosnowcu: „Paleokoryta i ich wypełnienia jako wskaźnik późnovistuliańskiej i holoceńskiej transformacji wybranych dolin systemu fluwialnego górnej Odry”
Comments are closed.

*/ ?>