Kazimierz Klimek

Klimek Kazimierzprof. zw. dr hab. Kazimierz Klimek
Stanowisko: profesor emerytowany
pokój 1619, telefon wew. 515, z zewnątrz: (32) 3689515

Zainteresowania naukowe

 • transformacja dolin i koryt rzecznych pod wpływem zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji

Wybrane publikacje (od początku pracy na WNoZ)

Artykuły

 • Macklin M., Klimek K., 1992. Dispersal, storage and transformation of metal-contamonated alluvium in the upper Vistula basin, southwest Poland. Applied Geography 12, 7-30
 • Klimek K., 1995. The role of orography in the river channel pattern transformation during the Late Vistulian, Subcarpathian Oświęcim Basin, Poland. Questiones Geogr. 147-153
 • Klimek K., 1997. Charakterystyka rzeźby i paleogeografia północnej części międzyrzecza Piławy Płytnicy W: Studia nad środowiskiem geograficznym Bornego Sulinowa, E. Bukowska-Jania, M. Pulina (red.), PWN Warszawa, 75-88
 • Klimek K., 1999. A 1000 year Alluvial Sequence as an Indicator of Catchment/Floodplain Interaction: The Ruda Valley, Sub-Carpathians, Poland In: Fluvial Processes and Environmental Changes, A.G Brown, T.A. Quine (eds), Wiley, 329-342
 • Klimek K., 2000. Transformation of the Sudetic tributaries of the Upper Odra during the Holocene. Stud. Geomorph. Carpatho-Balcanica 34, 27-45
 • Klimek K., 2002. Human Induced Overbank Sedimentation in the foreland of the Eastern Sudety Mountains. Earth Surface Process. Landforms 27, Wiley, 391-402
 • Klimek K., 2003. Sediment transfer and storage linked to Neolithic and Medieval soil erosion in the Upper Odra Basin, Southern Poland In: Alluvial Archaeology in Europe, A. Howard (ed.), Balkema Publisher, Rotterdam
 • Klimek K., Malik I., Owczarek P., Zygmunt E., 2003. Climatic and human impact in episodic alluviation in small mountain valleys, The Sudetes. Geogr. Polonica 76, 2, 53-85
 • Klimek K., Łanczont M., Nogaj – Chachaj J., 2006. Historical deforestation as a cause of alluviation in small valleys, Subcarpathian loess plateau, Poland. Regional Environmental Change 6, Springer, 52-61
 • Klimek K., Latocha A., 2007. Response of small mid-mountain rivers to human impact with particular reference to last 250 years; Eastern Sudetes, Central Europe. Geomorphology 92, 147-165
 • Klimek K., 2008. Environmental causes and geomorphic record of Early Medieval colonization: South-Western Margin of the Rybnik Plateau and the neighbouring Odra valley. Geomorphologia Slovaca and Bohemica 2, 5-13
 • Klimek K., 2009. Past and present interaction between the catchment and the valley floor: Upper Osoblaha basin, NE Sudetes slope and foreland. Quaternary International 209.

Wybrane artykuły konferencyjne

 • Klimek K., Łanczont M., Bałaga K., 1997. Późnovistuliańskie i holoceńskie wypełnienie paleomeandru w dolinie Sanu koło Stubna W: Seminarium terenowe „Glacjał i Peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla”, M. Łanczont (red.) Wyd. UMCS, Lublin, 60-75
 • Klimek K., Łanczont M., Bałaga K., 1997. Późnovistuliańskie i holoceńskie wypełnienie paleomeandru w dolinie Sanu koło Stubna W: Seminarium terenowe „Glacjał i Peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla”, M. Łanczont (red.) Wyd. UMCS, Lublin, 60-75
 • Klimek K., Kocel K., Krąpiec M., 1998. Dolina Rudy poniżej Kuźni Raciborskiej: Zastosowanie metod dendrochronologicznych, radiowęglowych i geochemicznych w datowaniu aluwiów W: VI Konferencja „Metody chronologii bezwzględnej”, K. Klimek, K. Kocel (red.), Gliwice-Rudy, Wyd. Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 11-19
 • Klimek K., Malik I., Owczarek P., Zygmunt E., 2003. Historical flood evidence using geomorphological and denrochronological records, Sudetes Mountains, Central Europe In: Palaeofloods Historical Data and Climatic Variability: Applications in flood Risk Assesment, V.R. Thorndycraft, G. Benito, M. Barriendos, M C. Llasat (eds), Centro de Ciencias Medioambientales, Madrid, 61-65
 • Klimek K., Kocel K., Łokas E., Wachniew P., 2003. Osady denne stawu w dolinie Rudy, dorzecze górnej Odry; zastosowanie metod kartograficznych i radioizotopowych w określeniu tempa sedymentacji W: Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, J.M., Waga, K. Kocel (red.), Wyd. Oddz. Katowicki PTG, Sosnowiec, 74-78
 • Klimek K., 2004. Transfer pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych W: Geologiczne i środowiskowe problemy zagospodarowania doliny górnej i środkowej Odry, Wyd. PIG, Wrocław, 45-57
 • Klimek K., Malik I., 2005. Geomorphic impact of clearance in the mid-mountains: a large problem in a small catchment; Eastern Sudetes In: Geomorpholokicky Sbornik, 4, I. Rypl (ed.), Ceske Budejovice, 27-30
 • Klimek K., 2005. Wschodnie pogranicze Hrubego Jesenika: przykład interakcji człowiek-środowisko w systemie średniogórskim W: Human Impact on Mid Mountain Ecosystems, vol. I, K. Kocel (red.) Sosnowiec, 2-7
 • Klimek K., 2005. Terasy rolne w Górach Opawskich: Rola rolniczek kolonizacji stoków w transformacji środowiska przyrodniczego W: Human Impact on Mid Mountain Ecosystems, vol. I K. Kocel (red.), Sosnowiec, 9-13
 • Klimek K., Večeřa J., 2005. Północny skłon Přičnej Hory: wpływ eksploatacji złota na środowisko systemów stokowo-dolinnych W: Human Impact on Mid Mountain Ecosystems, vol. I, K. Kocel (red.), Sosnowiec, 15-24
 • Klimek K., Malik I., 2005. Geomorfologiczne skutki wylesień w górach średnich: wiele problemów w małej zlewni, Jesionki W: Human Impact on Mid Mountain Ecosystems, vol. I, K. Kocel (red.), Sosnowiec, 31-36
 • Klimek K., Latocha A., 2006. Influence of farming on slope and channel processes in mid-mountains; a case study from the Eastern Sudetes In: New trends in Geomorphology (Open LUCIFS Workshop 2006), Münzenberg (Germany), 38-42
 • Klimek K., Zielińska M., 2006. Mid-mountain slope clearance as a cause of small channel pattern transformation (a case from Černa Opava catchment, Eastern Sudetes) In: Geomorfologicke Vyzkumy v roce 2006, I. Smolova (ed.), Olomouc, 107-111
 • Klimek K., Zygmunt E., 2007. Sedimentological and geomorphic record of Prehistoric and Early Medieval colonization of the Fore-Sudetic less plateau, Southern Poland In: Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, AEA Annual Conference, M. Makohomienko , D. Makowiecki, J. Cerniawska (eds), Poznań, 81-84
 • Klimek K., 2009. Historical activity and the transformation of small sandy-bedded upper Odra tributaries; Koźle Plan, Upper Silesia W: Proc. of the Conference „State of Geomorphological Research in 2009”, P. Mentlik, F. Hartvich (eds), 26-29
 • Klimek K., Górska W., Woskowicz-Ślęzak B., 2013. Bierawka-Odra confluence: a record of sandy-bed river transformation under human impact (in:) Geoarcheology of river valleys, Euro Geoarcheo Panel, T. Kalicki, J. Krupa (eds), Kielce-Suchedniów, 84-86

Zakończone i realizowane projekty badawcze (od początku pracy na WNoZ)

 • grant NCN (2011/01/B/ST10/00548): Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej – wykonawca w grancie kierowanym przez dr hab. prof. UŚ Ireneusza Malika
 • grant KBN w latach 2003-2005: Transfer zwietrzelin do systemów dolinnych górnośląskiej części dorzecza Odry zaistniałych w przeszłości pod wpływem pradziejowej i historycznej działalności człowieka – kierownik projektu
 • grant KBN w latach 1996-1999: Procesy „dojrzewania” równin aluwialnych w dolinach południowej części Górnego Śląska (w świetle badań geomorfologiczno-sedymentologicznych, geochemicznych, glebowych i dendrochronologicznych – kierownik projektu
Comments are closed.

*/ ?>