Katarzyna Łuszczyńska

magister Katarzyna ŁuszczyńskaDSC06101
Stanowisko: doktoranta
pokój 1614, telefon wew. 366, z zewnątrz:  32 3689366
katarzyna_luszczynska@o2.pl

Zainteresowania naukowe

 • aktywność procesów rzeźbotwórczych obszarów średniogórskich
 • dendrogeomorfologia
 • metody oceny zagrożenia osuwiskowego
 • rozwój rzeźby terenu obszarów górskich

Publikacje

 • Łuszczyńska K., Wistuba M., Malik I., 2016. Dendrochronologiczna analiza czynników spustowych osuwania na stoku góry Skalka (Beskid Śląsko-Morawski), Studia i Materiały Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 18, zeszyt 48/3/2016: 123-132.
  http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim48_pdf/Luczynska_Wistuba_Malik.pdf
 • Łuszczyńska K.,Wistuba M., 2015. Czynniki uaktywniające i zróżnicowanie czasowe przemieszczeń koluwiów w różnych częściach stoku osuwiskowego – analiza dendrochronologiczna na przykładzie osuwiska Skalka (Moravskoslezské Beskydy), Landform Analysis 28: 103-113.
  http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA28/LA28_103-113.pdf
 • Malik I., Wistuba M., Czajka A., Łuszczyńska K., Czaja S., 2015. The destruction of natural river reaches due to improper land development – an example of the valleys of Czadeczka and Krężelka rivers (Beskid Śląski Mts), Enviromental Protection and Natural Resources 26: 36-41.

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • 2015-2018: wykonawca w projekcie INNOTECH-3 58/228/202 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich (Uniwersytet Śląski, kierownik projektu: prof. dr hab. Ireneusz Malik).
Comments are closed.

*/ ?>