Jolanta Burda

OLYMPUS DIGITAL CAMERAdoktor hab. Jolanta Burda
Stanowisko: adiunkt
pokój 1623, telefon wew. 285, z zewnątrz: (32) 3689285

 

Zainteresowania naukowe

 • geologia strukturalna, geologia regionalna
 • datowanie U-Pb
 • rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu
 • formowanie orogenów
 • ewolucja pasma orogenicznego waryscydów Europy Środkowej

Publikacje

Artykuły z ostatnich lat

 • Burda J. Gawęda A. Klötzli U. 2013: Geochronology and petrogenesis of granitoid rocks from the Goryczkowa Unit, Tatra Mountains (Central Western Carpathians), Geologica Carpathica 64, 6: 419-435.
 • Burda J. Gawęda A. Klötzli U. 2013: U-Pb zircon age of the youngest magmatic activity in the High Tatra granites (Central Western Carpathians). Geochronometria 40/2: 134-144.
 • Burda J. Klötzli U. 2011: Pre-Variscan evolution of the Western Tatra Mountains new insights from U-Pb zircon dating. Mineralogy and Petrology 102:99–115.
 • Burda J. Gawęda A. Klötzli U. 2011: Magma hybridization in the Western Tatra Mountains granitoid intrusion (S-Poland, Western Carpathians). Mineralogy and Petrology 103:19-36.
 • Burda J. Gawęda A. 2009: Shear-influenced partial melting in the Western Tatra metamorphic complex: geochemistry and geochronology. Lithos 110:373-385.

Zakończone projekty badawcze

 • Grant KBN pt.: Następstwo wydarzeń magmowo-metamorficznych w kompleksie krystalicznym Tatr Zachodnich na podstawie datowania kryształów cyrkonu i monacytu (2 P04D 003 29) – kierownik grantu.
 • Grant KBN pt. Migmatyty i amfibolity Tatr Zachodnich – główny wykonawca
 • Grant MNiSW pt. Petrogeneza granitoidów Tatr (N307 027837) – główny wykonawca.
Comments are closed.

*/ ?>