Halina Pawelec

Pawelec Halinadoktor hab. Halina Pawelec
Stanowisko: adiunkt
pokój 1604, telefon wew. 348, z zewnątrz: (32) 3689348
halina.pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • sedymentologiczna interpretacja osadów stokowych na podstawie analizy makro- oraz mikromorfologicznej
 • stratygrafia pokryw stokowych na obszarze gór i wyżyn południowej Polski
 • geologia czwartorzędu

Publikacje

Artykuły

 • Pawelec H, Ludwikowska-Kędzia M. 2016. Macro- and micromorphologic interpretation of relict periglacial slope deposits from the Holy Cross Mountains, Poland. Permafrost and Periglacial Processes 27, 229 – 247.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppp.1864/full
 • Ludwikowska-Kędzia M, Pawelec H, Adamiec G. 2015. Sedimentological interpretation and stratigraphic position of glacigenic deposits in the Napęków area (Holy Cross Mountains, Poland). Geologos 21 (4), 261-284.
  https://www.degruyter.com/view/j/logos.2015.21.issue-4/logos-2015-0018/logos-2015-0018.xml
 • Pawelec H., Drewnik M., Żyła M. 2015. Palaeogeography and lithostratigraphy of slope deposits in the loess area (the Miechów Upland, Poland) based of facies and microfacies analyses. Geomorphology 232, 145-163.
 • Ludwikowska-Kędzia M, Pawelec H. 2014. Depositional environment of the glacigenic deposits from the Holy Cross Mountains (Poland) – interpretation based on macro- and microstructure analyses. Geological Quarterly 58 (4): 807-826
 • Pawelec H. 2011. Periglacial evolution of slopes – Rock control versus climate factors (the Cracow Upland, Poland). Geomorphology 132, 139-152.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X11002194
 • Pawelec H., Drewnik M., Żyła M. 2011. Mikromorfologiczna analiza profilu Niedźwiedź (Wyżyna Miechowska) pod kątem cech pedogenicznych. (w:) A. Zieliński (red.) Znane fakty-nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, 35-48. UJK, Instytut Geografii, Kielce.
 • Pawelec H. 2008. Geneza skałek wierzchowinowych Płaskowyżu Ojcowskiego na podstawie badań osadów stokowych. Geologos 14 (2), 41-54.
  http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos_14_Pawelec.pdf
 • Pawelec H. 2007. Pleistocene evolution of fault-line scarps in the northern margin of the Krzeszowice Graben, south Poland. Studia Quaternaria 24, 29-35.
  http://www.studia.quaternaria.pan.pl/sq_volume24.html
 • Pawelec H. 2006. Stratygrafia pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Czasopismo Geograficzne 77 (4), 40-61.
 • Pawelec H. 2006. Origin and palaeoclimatic significance of the Pleistocene slope covers in the Cracow Upland, southern Poland. Geomorphology 74, 50-69. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X05002205
 • Pawelec H. 2005. Paleoklimatyczna wymowa pokryw stokowych na podstawie badań w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Przegląd Geologiczny  11, 1051-1057.
  http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_11_16.pdf
 • Pawelec H. 2005. Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego – odpowiedź. Przegląd Geologiczny 4, 289-292.
  http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_04_07.pdf
 • Pawelec H. 2004. Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Przegląd Geologiczny 10, 990-996.
  http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2004_10_06.pdf
 • Pawelec H. 2004. Morfogeneza asymetrycznych zboczy dolin w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego. (w:) R. Sołtysik (red.) Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktur starszego podłoża. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 13, 83-96.

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • BW 2006: Geneza peryglacjalnych osadów stokowych na podstawie analizy mikrostrukturalnej.
 • BW 2000: Zastosowanie analizy stopnia zwietrzenia lessów w korelacji stratygraficznej peryglacjalnych pokryw stokowych.
 • BW  1999: Interglacjalna  gleba  kopalna  typu  Nietulisko  w  południowej  części Płaskowyżu  Ojcowskiego.
 • BW 1998: Peryglacjalna morfogeneza południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego na podstawie analizy pokryw stokowych.
 • BW 1997: Budowa czwartorzędowych pokryw gruzowych na obszarze Płaskowyżu Ojcowskiego.
Comments are closed.

*/ ?>