Daniel Gawior

magister Daniel Gawior993864_432709266933429_6201241615902900207_n
Stanowisko: doktorant
pokój 1614, telefon wew. 366, z zewnątrz:  32 3689366

Zainteresowania naukowe

  • ewolucja gór i wyżyn
  • geomorfologia fluwialna
  • geoarcheologia

Publikacje

  • Gawior D., Malik I., Wistuba M., Tie Y., Michałowicz P., Jiang J., 2016. Wpływ wstrząsów sejsmicznych na przyrost radialny i anatomię drewna drzew iglastych (Podhale, Polska i Wenchuan, Chiny).  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 18, zeszyt 47/3/2016.
  • Gawior D., Rutkiewicz P., Wistuba M., Malik I., 2015. Możliwość wykorzystania osadów dolin rzek górskich w rekonstrukcjach paleogeograficznych – przykład z Beskidu Śląskiego. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. 16, 30-39.
  • Rutkiewicz P., Gawior D., 2016. Natural and anthropogenic indicators of fluvial system changes, the Bobrza Valley (Holy Cross Mts) as an example. Contemporary Trends in Geoscience. Volume 5, Issue 1, 46–60.
  • Rutkiewicz P., Gawior D., 2015. Górnictwo kruszcowe, jako czynnik kształtujący krajobraz w Rezerwacie Segiet (Wyżyna Śląska). Na podstawie danych lidarowych. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, 16, 80-86.
Comments are closed.

*/ ?>