Barbara Spyt

Czajka Barbaramagister Barbara Spyt
Stanowisko: doktorantka
Pokój 1614, telefon 32 3689366
barczajka@wp.pl

Zainteresowania naukowe

 • Dynamika środowiska geograficznego:
 • Dendrochronologia
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

Artykuły

 • Czajka B., Kaczka R., Guzik M. 2010. Dendrochronologiczny zapis zmian górnej granicy lasu w Polskich Tatrach Zachodnich, [w:] Mirek Z. (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Nauki Biologiczne 2: 53-58 ISBN 978-83-61788-35-5
 • Czajka B. 2011. Zapis lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w Tatrach Zachodnich, [w:] Machowski R., Rzętała M. (red.) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko 12: 26-38 ISSN 1895-6785, ISSN 1895-6777
 • Czajka B., Kaczka R.J., Guzik M. 2012. Zmiany morfometrii szlaków lawinowych w Dolinie Kościeliskiej od utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] Łajczak A. (red.), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis w rzeźbie i osadach, Wyd. Pozkal, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 77: 126 – 135 ISBN 978-83-61644-33-0, ISSN 1895-6777
 • Czajka A., Kaczka R.J., Czajka B. 2012. Degradacja szlaków turystycznych jako przejaw presji człowieka na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego. [w:] Łajczak A. (red.), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis w rzeźbie i osadach, Wyd. Pozkal, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 77: 116 – 125 ISBN 978-83-61644-33-0, ISSN 1895-6777
 • Czajka B. 2012. Wpływ wysokości n.p.m. na wrażliwość klimatyczną świerka pospolitego w masywie Babiej Góry. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1(30): 91-97 ISSN 1509-1414
 • Kaczka R.J., Wiórkowski S., Czajka B., Skrzydłowski T. 2012. Zmiany wrażliwość klimatycznej jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w naturalnym lesie dolnoreglowym w Tatrach Polskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1(30): 111-118 ISSN 1509-1414
 • Kaczka R.J., Biczyk T., Czajka B. 2012. Anomalie drewna wtórnego świerka pospolitego Picea abies L. Karst w Tatrach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1(30): 77-83 ISSN 1509-1414
 • Kaczka R.J., Brzęk Ł., Czajka B. 2012. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost sosny pospolitej w Tatrach Reglowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1(30): 84-90 ISSN 1509-1414
 • Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2012. Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 1(30): 105-110 ISSN 1509-1414
 • Sobala M., Czajka B. 2012. The use of Digital Terrain Model in the study of distribution of cultural landscape elements based on the example of Silesia Beskid. Contemporary Trends in Geoscience; Wyd. Faculty of Earth Science, University of Silesia 81-86. ISSN 2084-5707
 • Kaczka R.J., Czajka A., Czajka B. 2012. Badacza szkiełko … i Morskie Oko. Kwartalnik Tatry, wyd. Tatrzański Park Narodowy 4:50-53 ISSN 0867-4531
 • Rzepecka A, Czajka B., Mikuś P., Kaczka R.J. & B. Wyżga. 2013. Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree ring and GIS methods. [in:] Helle G. et al. (eds.) Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 11:168-172. ISNN 1610-0956

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • Grant NCN nr NN 306070540 „Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w Masywie Babiej Góry” (2010-2014).
 • Asystentka w Międzynarodowym projekt badawczy w ramach współpracy polsko – szwajcarskiej „Florist – Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr” (2011-2016).
Comments are closed.

*/ ?>