Agnieszka Czajka

Czajka Agnieszkadoktor Agnieszka Czajka
Stanowisko: adiunkt
pokój 1624, telefon wew. 339, z zewnątrz: (32) 3689339
agnieszka.czajka@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • morfodynamika koryt rzecznych
 • geomorfologia fluwialna
 • skutki regulacji rzek

Publikacje

Artykuły

 • Czajka A., Kaczka R.J., Czajka B. 2012, Degradacja szlaków turystycznych jako przejaw presji człowieka na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego. [w:] Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Pozkal, 77:116-125. ISNN 1895-6777
 • Czajka A. 2012. Pionowy przyrost osadów pozakorytowych w uregulowanym odcinku górnej Odry, [w:] Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Pozkal, 77:110-115. ISNN 1895-6777
 • Keesstra, S.D.; Kondrlova, E.; Czajka, A.; Seeger, K.M.; Maroulis, J., 2012, Assessing riparian zone impacts on water and sediment movement: A new approach, Netherland Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw 91 (2012)1-2. – ISSN 0016-7746 – p. 245 – 255.
 • Czajka A., Ciszewski D., 2010, Deposition of overbank sediments within a regulated reach of the upper Odra River, Poland w: Sediment Dynamics for a Changing Future, Proceedings of the ICCE symposium held at Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, 14–18 June 2010
 • Ciszewski D., Czajka A., 2009, Akumulacja osadów na równinach zalewowych rzek silnie zmienionych antropogenicznie: górna Wisła i Odra, Przegląd Geologiczny 57: 576-583

Artykuły popularnonaukowe

 • Kaczka R.J., Czajka A., Czajka B. 2012. Badacza szkiełko … i Morskie Oko, [in:] kwartalnik Tatry, wyd. Tatrzański Park Narodowy 4:50-53 ISSN 0867-4531

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • Grant MNiSW nr N N306 119038, 2010 – 2013, Morfodynamika dna rzeki uregulowanej na przykładzie górnej Odry, kierownik projektu
 • Grant Holenderskiej Fundacji Nauki nr ALW/MV06-11, 2007 – 2010, The impact of land-use changes and river restoration on flood risk (water quantity) and sediment delivery (water quality) in a meso-scale catchment: A modelling approach, wykonawca
 • Grant KBN nr 2 P04E 05529, 2006 – 2009, „Zmiany przebiegu sedymentacji osadów pozakorytowych Górnej Odry w Kotlinie Raciborskiej w okresie historycznym” kierownik projektu
Comments are closed.

*/ ?>