Paleogeografia

PaleogeografiaPaleogeografia – dyscyplina zajmująca się rekonstrukcją środowiska przyrodniczego w przeszłości. Wykorzystujemy metody oparte na analizie rzeźby, osadów i gleb oraz na wskaźnikach biotycznych (malakofauna, makroszczątki roślinne, przyrosty drzew). Badamy zmiany środowiska w holocenie i młodszych ogniwach plejstocenu (w przedziale od dziesiątków lat do setek tysięcy lat) zachodzące pod wpływem zmian klimatycznych i działalności człowieka.

Comments are closed.

*/ ?>