Hydromorfometria

HydromorfometriaHydromorfometria – dziedzina nauki zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem i czasową zmiennością form tworzonych wskutek działalności wód płynących. W naszej katedrze prowadzone są badania nad dynamiką koryt rzek uregulowanych. Wyniki pozwalają prognozować zachowanie koryt rzecznych determinowane działalnością człowieka (regulacją, wydobyciem kruszywa z dna rzek itd.).

Comments are closed.

*/ ?>