Gleboznastwo

GleboznawstwoGleboznawstwo (pedologia) – nauka o rozwoju gleb, ich budowie, właściwościach, funk­cjach i rozmieszczeniu. W Katedrze prowadzimy badania procesów litologiczno-pedologicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów stokowo-dolinnych, wykorzystujemy wiedzę o kopalnych i współczesnych poziomach glebowych do rekonstrukcji zmian zachodzących w środowisku geograficznym.

Comments are closed.

*/ ?>