Program studiów

 • nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych – ponad połowa godzin w programie to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w grupach,
 • szeroka oferta przedmiotów do wyboru dla studentów – 30% godzin do wyboru w programie,
 • nowoczesny program uwzględniający osiągnięcia techniczne nauk o Ziemi – dobre przygotowanie zawodowe (program studiów)
 • nauka obsługi i projektowania systemów analizy/przeciwdziałania geozagrożeniom - studia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera,
 • nabór na studia w języku polskim i w języku angielskim – absolwent konkurencyjny na krajowym i międzynarodowym roku pracy
 • część zajęć prowadzona przez praktyków – przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorstw,
 • w przyszłości zajęcia prowadzone przez gości z zagranicznych instytutów specjalizujących się w geozagrożeniach,
 • atrakcyjny program praktyk zawodowych i praktyk letnich w przedsiębiorstwach,
 • planowane płatne staże dla najlepszych absolwentów,
 • możliwości wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (np. CEEPUS, ERASMUS+),
 • od roku akademickiego 2016/2017 także studia magisterskie uzupełniające