Perspektywy pracy

W czasie studiów zostanie uruchomiony program „PRACA DLA NAJLEPSZYCH”. Trwają rozmowy z firmami które są zainteresowane zatrudnieniem najlepszych absolwentów kierunku. W trakcie studiów będzie ustalony ranking studentów i najlepsi będą mogli wybrać przedsiębiorstwo w którym zostaną zatrudnieni.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

 • sektorze planowania przestrzennego,
 • sektorze ochrony środowiska,
 • sektorze zarządzania kryzysowego,
 • sektorze geoinformatycznym,
 • sektorze ubezpieczeń,
 • przedsiębiorstwach hydrotechnicznych,
 • przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych-gruntoznawczych,
 • inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp.
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
 • w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków
 • laboratoriach analiz geo-, hydro- i biochemicznych,
 • laboratoriach synoptycznych-meteorologicznych,
 • jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych