Badania dendrochronologiczne

Wykorzystywanie drzew do oceny ryzyka osuwiskowego


Formowanie przyrostów rocznych w pniach świerków pochylonych (A-B) oraz w prostych (C).