Program studiów

Dalej

Specjalności

Dalej

Perspektywy pracy

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

Dalej

Przykłady analiz zagrożeń środowiskowych

na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ