Geomorfologia

GeomorfologiaGeomorfologia – dziedzina nauki zajmująca się formami powierzchni Ziemi oraz procesami, które je tworzą i przekształcają. W Katedrze Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego prowadzimy rozliczne badania wykorzystujące metody geomorfologiczne. Są to m.in. badania dynamiki osuwisk, spływów gruzowych a także szeroko pojęta geomorfologia fluwialna.

Comments are closed.

*/ ?>