Dla studenta

W naszej Katedrze powstają prace licencjackie i magisterskie z zakresu geomorfologii, ze szczególny uwzględnieniem procesów stokowych i fluwialnych, dendrochronologii. Obszar badań jest bardzo zróżnicowany: Śląsk, Karpaty i Sudety wraz z ich przedgórzami, doliny większych rzek południowej Polski.

Prace dotyczą przede wszystkim zapisu w środowisku zachodzących w nim zmian, szczególnie tych, wywołanych działalnością człowieka. Studenci zachęcani są do proponowania własnych tematów prac lub włączania się w realizowane przez pracowników projekty badawcze.

UWAGA!
STUDENCI I ROKU GEOGRAFII (STUDIA LICENCJACKIE)
Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego ogłasza nabór do udziału w pracach badawczych.

ACP_PDF 2_file_documentpobierz plik PDF

Comments are closed.

*/ ?>