Dendrochronologia

DendrochronologiaDendrochronologia – szeroko stosowana w badaniach metoda określania wieku obiektów wykonanych z drewna oraz określania czas i natężenia zjawisk przyrodniczych, opierająca się na analizach rocznych przyrostów drzew. Dendrochronologia znajduje swoje zastosowanie w rekonstrukcji klimatu, określaniu czasu aktywności osuwisk, powodzi, lawin śnieżnych, czy nawet trzęsień ziemi. W Katedrze Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego zarówno kształcimy dendrochronologów, jak i wykorzystujemy to narzędzie w projektach badawczych.

Comments are closed.

*/ ?>