O nas

Zajmujemy się badaniami zmian zachodzących w środowisku geograficznym w przeszłości i współcześnie. Szczególnie interesuje nas to co działo się i dzieje na styku środowiska przyrodniczego i aktywności człowieka.

Głównymi dziedzinami naszych badań są:

123456

Kilka słów o historii

Jak cały wydział, uniwersytet oraz polska nauka przechodziliśmy różne etapy rozwoju. Katedra powstała w 1979 roku, pod nazwą Katedra Litologii i Paleogeografii Czwartorzędu, od roku 1994 funkcjonowała jako Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu a obecnie jako Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego.

Twórcą i pierwszym kierownikiem katedry (w latach 1979 – 1991) był, nieżyjący już prof. dr hab. Józef Jersak, światowej klasy autorytet w dziedzinie badań litologii osadów czwartorzędowych i odczytywania z nich ewolucji środowiska.

W latach 1992 – 2004 kierownikiem jednostki był prof. dr hab. Kazimierz Klimek, twórca sosnowieckiej szkoły paleogeograficznej, której głównym obiektem zainteresowań stały się doliny i koryta rzek. Kierunek ten był rozwijany w kolejnych latach, kiedy to funkcję kierownika sprawował prof. dr hab. Adam Łajczak.

Od 2011 roku katedra pod kierunkiem prof. dr hab. Ireneusza Malika rozszerzyła profil, otwierając się na badania wykorzystujące dendrochronologię, metody geofizyczne i geoinformatyczne. Realizowane badania i projekty naukowe mają coraz częściej charakter użytkowy.

Dotychczas w  katedrze wypromowanych zostało 12 doktorów i kilkuset magistrów.